Baza wiedzy

Z myślą o wszystkich poszukujących informacji na temat problematyki uzależnień, terapii oraz profilaktyki, postanowiliśmy przygotować dział materiałów. Materiały zostały przygotowane przez specjalistów, a ich pobranie nie wiąże się z żadnego rodzaju opłatami.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi oraz do odwiedzin strony - wraz z naszymi działaniami dział materiałów będzie poszerzany.

MONOGRAFIE I RAPORTY OPiTU

Badanie dot. procesu tworzenia oferty wsparcia przez instytucje pomocowe w Gdyni

Opracowanie: dr Piotr Prósinowski wraz z Działem Profilaktyki

Prowadzenie projektów: zasoby i wyzwania gdyńskich działaczy z obszaru wsparcia

Opracowanie: dr Piotr Prósinowski wraz z Działem Profilaktyki

Diagnoza zasobów i potrzeb profilaktycznych w gdyńskich szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Opracowanie: Piotr Prósinowski, Luiza Sendal et alia

Innowacja-Integracja-Inspiracja. Kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień

Redakcja: Aleksandra Dymowska, Piotr Prósinowski

PREZENTACJE

Relacje niesione przez język

Opracowanie: Jacek Wasilewski, (XIV Seminarium)

Wspieranie rozwoju dzieci z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami

Opracowanie: Blanka Poćwiardowska, (XIV Seminarium)

Wspieranie rozwoju dzieci nieśmiałych, nielubianych (...)

Opracowanie: Blanka Poćwiardowska, (XIV Seminarium)

Self-Reg w szkole

Opracowanie: Natalia Fedan, (XII Seminarium)

Co działo się z nami podczas edukacji zdalnej?

Opracowanie: Jacek Pyżalski, (XII Seminarium)

Jak techno-codzienność konstruuje społeczne światy młodych?

Opracowanie: Tomasz Szlendak, (XII Seminarium)

Dorośli i dzieci w obliczu kryzysu rozpadu rodziny

Opracowanie: Magdalena Błażek

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z pacjentem

Opracowanie: Piotr Miszewski

Rodzina pacjenta w terapii

Opracowanie: dr Ewa Woydyłło Osiatyńska

Uzależnienia behawioralne - wyzwanie w pracy terapeutycznej

Opracowanie: Anita Powała, Magdalena Jaroch-Lidzbarska

Jak pisać Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień? (2018)

Opracowanie: Ewa Wiśniewska

Jak pisać Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień? (2019)

Opracowanie: Ewa Wiśniewska

Konsekwencje zdrowotne używania nowych narkotyków w świetle badań

Opracowanie: Marcin Szulc

Borderline i nastolatki

Opracowanie: Magda Augustyniak

BROSZURY

Jak pisać Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień? (SPPU)

Opracowanie: Dział Profilaktyki OPiTU

Broszura informacyjna OPiTU

Opracowanie: OPiTU

Niezbędnik - informator o instytucjach

Opracowanie: Koalicja / Grupa "Powszechność informacji"

Chcesz wiedzieć więcej o grach?

Opracowanie: Piotr Prósinowski i Dział Profilaktyki OPiTU

ARTYKUŁY

Bezpieczna marihuana?

Autor: Marcin Szulc, Wychowanie na co Dzień 2017, nr 5

Facebook jako źródło wiedzy i niewiedzy na temat marihuany

Autor: Marcin Szulc, Przegląd Naukowo-Metodyczny, nr 1 / 2017 (34)

Cyfrowe obrazy miłości: o grach wideo w kontekście miłości i bliskości

Autor: Piotr Prósinowski i Piotr Krzywdziński, Ars Educandi nr 15 / 2018

Depresja wśród młodzieży — problem wciąż aktualny

Autor: Aleksandra Dymowska, Katarzyna Nowicka-Sauer, Forum Medycyny Rodzinnej 2/2015.

„Wyobrażę sobie świat…”, czyli o poczuciu braku nadziei, zaburzeniach snu i nadużywaniu alkoholu przez młodzież szkolną

Autor: Aleksandra Dymowska, Ars Educandi 13 / 2016.

Konsekwencje zdrowotne używania marihuany w świetle badań (...)

Autor: Marcin Szulc, Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 4.

Prevalence of selected mental disorders among graduation class adolescents

Autor: Katarzyna Nowicka-Sauer, Bartosz Karcz, Aleksandra Dymowska, Janusz Siebert, Med Prim Care Rev 3/2018 (20).

ARTYKUŁY ONLINE

Chwiejność emocjonalna – od braku zrozumienia do cierpienia

Autor: Aleksandra Dymowska, Strona PTDBT

Skip to content