Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni:

Danuta Kędzia

tel. 058 620 60 94

email: dkedzia@opitu.pl

Skip to content