Jak możemy Ci pomóc ?

  • Mam problem z alkoholem
  • Bliska mi osoba jest uzależniona od alkoholu
  • Jestem Dorosłym Dzieckiem Alkoholika
  • Doświadczam przemocy w związku z uzależnieniem bliskiej mi osoby

           arrow  Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

 

  • Mam problemy z narkotykami
  • Mam problem z hazardem lub innym uzależnieniem behawioralnym (internet, gry komputerowe, zakupy itp.) 
  • Bliska mi osoba jest uzależniona od narkotyków
  • Bliska mi osoba jest uzależniona od hazardu lub ma problem z innym uzależnieniem behawioralnym (internet, gry komputerowe, zakupy itp.)  

           arrow  Poradnia Leczenia Uzależnień

 

  • Moje dziecko eksperymentuje z alkoholem, narkotykami lub ma problem z hazardem, Internetem, grami komputerowymi 
  • Potrzebuję merytorycznego wsparcia z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie działań w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Uzależnień 

           arrow  Dział Profilaktyki

Skip to content