Oferty pracy / Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 28.09.2023r. o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 28.09.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2023 roku

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

 

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 27

Ogłoszenie z dnia 21.09.2023r. o wynikach konkursu

W konkursie ofert z dnia 13.09.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla dorosłych osób, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2023 roku nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie z dnia 13.09.2023r. o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 13.09.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla dorosłych osób, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2023 roku.

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

 

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 27

Ogłoszenie z dnia 21.08.2023r. o wynikach konkursów

  1. W konkursie ofert z dnia 21.08.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia pogłębionej grupy terapeutycznej dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała Pani Anna Retman, zam. ul. Gryfa Pom. 69 A m 3, Gdynia.
  2. W konkursie ofert z dnia 21.08.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapeutycznej grupy pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
    wygrał Pan Jarosław Wesołowski, prowadzący działalność gospodarczą P.H.U. SYNERGIA, z siedzibą w Gniewowie, ul. Wrzosowa 6.
  3. W konkursie ofert z dnia 21.08.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla dorosłych osób, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie z dnia 11.08.2023r. o konkursach ofert

1. Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 11.08.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia pogłębionej grupy terapeutycznej dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

2. Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 11.08.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia pogłębionej grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

3. Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 11.08.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia pogłębionej grupy psychoterapeutycznej dla dorosłych osób, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

 

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 27

Ogłoszenie z dnia 11.08.2023r. o wynikach konkursu

W konkursie ofert z dnia 03.08.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2023 roku wygrała Pani Anita Powała prowadząca działalność gospodarczą PSYCHOTERAPIA Anita Powała z siedzibą w Gdyni, 81-388, ul. Świętojańska 104a/7.

Ogłoszenie z dnia 03.08.2023r. o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 03.08.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2023 roku

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

 

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 27

Ogłoszenie z dnia 03.08.2023r. o wynikach konkursów

  1. W konkursie ofert z dnia 26.07.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2023 roku wygrały następujące osoby:

GRUPA 1

– brak ofert – Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

GRUPA 2

p. Aleksandra Mróz-Wykusz, prowadząca działalność gospodarczą Aleksandra Mróz-Wykusz psychoterapia z siedzibą w Gdyni, ul. Modrzewiowa, nr 4c, lok. 8, 81-074 Gdynia

GRUPA 3

p. Diana Nowik – Turska, zam. ul. Sempołowskiej 4/6, 80-744 Gdańsk

2. W konkursie ofert z dnia 26.07.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2023 roku nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie z dnia 26.07.2023r. o konkursach ofert

1. Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 26.07.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2023 roku

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

2. Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 26.07.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2023 roku

ogłoszenie

warunki szczegółowe konkursu

 

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 27

Ogłoszenie z dnia 25.07.2023r. o wynikach konkursów

1. W konkursie ofert z dnia 05.07.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia konsultacji oraz terapii indywidualnej i/lub terapii grupowej na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w ramach Programu Ograniczania Picia w 2023 roku nie wpłynęła żadna oferta – Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. W konkursie ofert z dnia 05.07.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2023 roku nie wpłynęła żadna oferta – Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

3. W konkursie ofert z dnia 07.07.2023r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz bliskich osób uzależnionych, w wymiarze 11 godzin tygodniowo, w Poradni Leczenia Uzależnień, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała Pani Joanna Żuk – prowadząca działalność gospodarczą Psychoterapia – Joanna Żuk z siedzibą w Redzie, ul. Morska 4A/16, 84-240 Reda.

 

arrow  Przejdź do archiwum

Skip to content