Oferta

Psychoterapia odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-14:30 i trwa 8 tygodni (40 dni roboczych).
Dzienny Oddział funkcjonuje w ramach kontraktu z NFZ i korzystanie z oferty oddziału dla naszych pacjentów jest bezpłatne.

Każdy z pacjentów przebywających Dziennym Oddziale jest objęty opieką terapeuty indywidualnego, z którym ma możliwość omawiania swoich trudności. W ramach terapii w Dz.O. pacjenci mają możliwość korzystania z opieki psychiatrycznej.

Pacjenci otrzymują materiały edukacyjne i pomoce niezbędne do realizacji programów terapeutycznych.  Za okres pobytu na Dziennym Oddziale pacjenci mogą uzyskać zwolnienie lekarskie.

ZASADY PRZYJĘCIA:

Czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia wynosi od 1 do 7 dni (w zależności od aktualnej ilości pacjentów w Dz.O.). Pacjnet do Dz.O. zostaje przyjęty po wcześniejszej konsultacji z terapeutą w Poradni. Na powyższe wizyty należy umówić się w rejestracji Poradni. Przyjęcia nowych osób odbywają się codziennie od godziny 7.30. Szczegóły rejestracji znajdziesz na stronie http://opitu.pl/poradnie/kontakt/
W Dziennym Oddziale realizujemy pierwszy etap psychoterapii uzależnień umożliwiający kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu wykonuje następujące zadania:

 1. Diagnozowanie:
  1. zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych,
  2. zaburzeń nawyków i popędów
 2. Realizację programów psychoterapii dla:
  1. osób uzależnionych od alkoholu,
  2. osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
  3. osób uzależnionych od hazardu.
 3. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla pozostających w programie terapii:
  1. osób uzależnionych od alkoholu,
  2. osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
  3. osób uzależnionych od hazardu.
 4. Udzielanie indywidualnych świadczeń konsultacyjno-leczniczych przez lekarza psychiatrę.

Zespół

 • Małgorzata Paszkowska – Demidowska  
  Kierownik Dziennego Oddziału, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (kontakt: mpaszkowska@opitu.pl)
 • lek. Katarzyna Wiśniewska 
  dyrektor ośrodka, lekarz medycyny pracy, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Adrianna Jaworska 
  specjalista zdrowia publicznego, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Dorota Kosińska
  pedagog specjalny, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • Małgorzata Labuda
  psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Rejestracja

Rejestracja pacjentów pierwszorazowych UZALEŻNIONYCH odbywa się telefonicznie.

Rejestracja na konsultacje diagnostyczne realizowane od wtorku do piątku odbywa się od godziny 17:00 dnia poprzedniego, a na konsultacje realizowane w poniedziałek – od godziny 7:30 w poniedziałek.

Jeśli dostępne są wolne miejsca, rejestracja odbywa się również “na dany dzień” od godziny 7:30.

Na pierwszą wizytę osobistą w ośrodku należy zgłosić się z dowodem osobistym. Przyjmujemy osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

Zapisy pacjentów pierwszorazowych WSPÓŁUZALEŻNIONYCH oraz DDA odbywają się w formie zapisywania do kolejki oczekujących na terapię.

Pacjenci zgłaszający się na kolejną wizytę mogą umówić się telefonicznie lub osobiście.

Kontakt

ul. M. Reja 2a,
81-441 Gdynia

t. 58-621-61-35
e-mail: mpaszkowska@opitu.pl

Małgorzata Paszkowska-Demidowska
Kierownik Dziennego Oddziału

pon.-czwartek w godz. 8.00 – 15.00
piątek w godz. 8:00 – 14.00