Rejestracja

Rejestracja pacjentów pierwszorazowych UZALEŻNIONYCH odbywa się telefonicznie.

Rejestracja na konsultacje diagnostyczne realizowane od wtorku do piątku odbywa się od godziny 17:00 dnia poprzedniego, a na konsultacje realizowane w poniedziałek – od godziny 7:30 w poniedziałek.

Jeśli dostępne są wolne miejsca, rejestracja odbywa się również “na dany dzień” od godziny 7:30.

Na pierwszą wizytę osobistą w ośrodku należy zgłosić się z dowodem osobistym. Przyjmujemy osoby ubezpieczone i nieubezpieczone.

Zapisy pacjentów pierwszorazowych WSPÓŁUZALEŻNIONYCH oraz DDA odbywają się w formie zapisywania do kolejki oczekujących na terapię.

Pacjenci zgłaszający się na kolejną wizytę mogą umówić się telefonicznie lub osobiście.