Oferta

Psychoterapia odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-14:30 i trwa 8 tygodni (40 dni roboczych).
Dzienny Oddział funkcjonuje w ramach kontraktu z NFZ i korzystanie z oferty oddziału dla naszych pacjentów jest bezpłatne.

Każdy z pacjentów przebywających Dziennym Oddziale jest objęty opieką terapeuty indywidualnego, z którym ma możliwość omawiania swoich trudności. W ramach terapii w Dz.O. pacjenci mają możliwość korzystania z opieki psychiatrycznej.

Pacjenci otrzymują materiały edukacyjne i pomoce niezbędne do realizacji programów terapeutycznych.  Za okres pobytu na Dziennym Oddziale pacjenci mogą uzyskać zwolnienie lekarskie.

ZASADY PRZYJĘCIA:

Czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia wynosi od 1 do 7 dni (w zależności od aktualnej ilości pacjentów w Dz.O.). Pacjnet do Dz.O. zostaje przyjęty po wcześniejszej konsultacji z terapeutą w Poradni. Na powyższe wizyty należy umówić się w rejestracji Poradni. Przyjęcia nowych osób odbywają się codziennie od godziny 7.30. Szczegóły rejestracji znajdziesz na stronie http://opitu.pl/poradnie/kontakt/
W Dziennym Oddziale realizujemy pierwszy etap psychoterapii uzależnień umożliwiający kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu wykonuje następujące zadania:

 1. Diagnozowanie:
  1. zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych,
  2. zaburzeń nawyków i popędów
 2. Realizację programów psychoterapii dla:
  1. osób uzależnionych od alkoholu,
  2. osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
  3. osób uzależnionych od hazardu.
 3. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla pozostających w programie terapii:
  1. osób uzależnionych od alkoholu,
  2. osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
  3. osób uzależnionych od hazardu.
 4. Udzielanie indywidualnych świadczeń konsultacyjno-leczniczych przez lekarza psychiatrę.