Droga leczenia

Droga leczenia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie w Poradni Leczenia Uzależnień

KONSULTACJA
PORADA DIAGNOSTYCZNA
z psychoterapeutą uzależnień i/lub lekarzem psychiatrą

ETAP PODSTAWOWY
(trwa od 6 miesięcy do roku)

sesje psychoterapii grupa psychoedukacyjna indywidualnej 1 raz w tygodniu 1 raz w tygodniu 50 min

ETAP ZAAWANSOWANY
(trwa od 6 miesięcy do roku)

sesje psychoterapii grupa psychoterapii indywidualnej LUB pogłębionej 1 raz w tygodniu 50 min 1 raz w tygodniu

Program psychoterapii w naszej Poradni na etapie podstawowym i zaawansowanym jest wzbogacony o MARATONY TERAPEUTYCZNE, czyli intensywne weekendowe warsztaty tematyczne np. asertywność, radzenie sobie z emocjami, zapobieganie nawrotom choroby.

Droga leczenia dla członków rodzin i bliskich osób uzależnionychw Poradni Leczenia Uzależnień

KONSULTACJA
PORADA DIAGNOSTYCZNA
z lekarzem psychiatrą
ETAP PODSTAWOWY
(trwa od 6 miesięcy do roku)

sesje psychoterapii grupa psychoedukacyjna indywidualnej 1 raz w tygodniu 1 raz w tygodniu 50 min

ETAP ZAAWANSOWANY
(trwa od 6 miesięcy do roku)

sesje psychoterapii grupa psychoterapii indywidualnej LUB pogłębionej 1 raz w tygodniu 50 min 1 raz w tygodniu

Program psychoterapii w naszej Poradni na etapie podstawowym i zaawansowanym jest wzbogacony o MARATONY TERAPEUTYCZNE, czyli intensywne weekendowe warsztaty tematyczne np. asertywność, radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie w relacji z osobą uzależnioną.