Oferta

Poradnia zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie, którzy ukończyli 15 rok życia, a także członków ich rodzin. W ofercie placówki zawierają się:

 • porady diagnostyczne,
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,
 • konsultacje z lekarzem psychiatrą,
 • badania za pomocą testów psychologicznych
 • terapia par dla pacjentów poradni.

Poradnia funkcjonuje w ramach kontraktu z NFZ oraz jest współfinansowana przez gminę Gdynia i ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.  Korzystanie z oferty Poradni dla naszych pacjentów jest bezpłatne.

Problem z narkotykami / hazardem / grami komputerowymi / internetem / zakupami / itp.

Kiedy

 • Jeśli masz kłopot z kontrolowaniem swojego zażywania narkotyków/uprawiania hazardu/grania w gry komputerowe/korzystania z internetu/robienia zakupów itp.
 • Jeśli zauważasz, że ponosisz coraz większe konsekwencje zawodowe lub finansowe w/w zachowań
 • Jeśli masz poczucie, że przez w/w zachowania psują się Twoje relacje z bliskimi osobami,
 • Jeśli Twoje życie jest coraz bardziej skoncentrowane na zażywaniu narkotyków lub podejmowaniu innych zachowań
 • Jeśli coraz częściej widzisz, że zaniedbujesz w związku z tym swoje zainteresowania, obowiązki inne ważne dla siebie kwestie /

Celem terapii osób uzależnionych jest rozpoznanie funkcji, jaką odgrywa w ich życiu nałóg, opracowanie strategii radzenia sobie z głodem, z trudnymi emocjami i myślami oraz nauka takiego funkcjonowania w rzeczywistości, które będzie przynosiło satysfakcję i poczucie szczęścia bez używania substancji czy stosowania nałogowych zachowań lub przy ich ograniczeniu.

Droga leczenia osoby uzależnionej  

Bliska osoba ma problem z narkotykami / hazardem / grami komputerowymi / zakupami / itp

Kiedy

 • Jeśli niepokoi Cię dziwne zachowanie bliskiej Ci osoby i podejrzewasz, że w sposób szkodliwy używa ona narkotyki/uprawia hazard/gra w gry komputerowe/korzysta z internetu/robi zakupy itp.
 • Jeśli masz wrażenie, że Twój bliski się zmienił, zmieniło się jego codzienne funkcjonowanie, zmieniły się jego relacje z Tobą i innymi ludźmi, zmieniła się sytuacja finansowa i zawodowa
 • Jeśli coraz częściej łapiesz się na tym, że martwisz się o bliską Ci osobę, myślisz o tym co robi, gdzie jest, jak się będzie zachowywać, gdy wróci do domu,
 • Jeśli coraz częściej zaczynasz brać na siebie obowiązki bliskiej Ci osoby z powodu jej zażywania narkotyków czy innych w/w zachowań
 • Jeśli masz wrażenie, że coraz mocniej starasz się kontrolować i pilnować bliską Ci osobę, by nie podejmowała w/w zachowań, a mimo to ona nadal to robi
 • Jeśli coraz częściej jesteś w niepokoju i napięciu, tracisz ochotę do rozmów i spotkań z ludźmi, czujesz się zmęczony/a, masz kłopoty z koncentracją uwagi, snem, kontrolowaniem emocji i coraz częściej koncentrujesz swoje życie wokół zażywania narkotyków lub innych w/w zachowań bliskiej Ci osoby

Celem terapii członków rodzin osób uzależnionych jest zrozumienie problemu uzależnienia i współuzależnienia, przyjrzenie się swoim własnym zachowaniom, myślom i emocjom w relacji z osobą uzależnioną, nauka stawiania granic oraz odzyskanie poczucia wewnętrznej niezależności i kontroli nad własnym życiem.

Droga leczenia członka rodziny osoby uzależnionej