Oferta

Poradzimy w cyfrowym świecie

Program jest krótką interwencją profilaktyczną realizowaną w formie konsultacji indywidualnych i rodzinnych ze specjalistą.

Skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat, wśród których występuje zjawisko problemowego korzystania z nowych technologii.

Program obejmuje 3 konsultacje ze specjalistą, na wszystkich spotkaniach obecny jest rodzic/opiekun. W przypadku rodziców i opiekunów dzieci poniżej 9 r.ż. na pierwsze spotkanie rodzic przychodzi sam. W przypadku dzieci w wieku 9-12 lat pierwsze spotkanie odbywa się wraz z dzieckiem.

Na konsultację można zapisać się telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00, pod numerem telefonu: +48 518 014 959 (wypełnienie dokumentów: karty uczestnika oraz zgody RODO odbywa się bezpośrednio przed pierwszą wizytą).

Dodatkowe informacje na www.poradzimy.net

Poradzimy – Program dla młodzieży eksperymentującej z substancjami

Program oparty o formę dialogu motywującego przy wykorzystaniu rekomendowanych metod i narzędzi pomoże nastolatkowi rozpoznać i wzmocnić umiejętności indywidualne związane z ograniczeniem używania. Program zakłada również psychoedukację rodziców i opiekunów.

Dla kogo? Konsultacje skierowane są do rodziców/opiekunów oraz ich dzieci w wieku od 13 do 15 r.ż.

W ramach oferty odbywają się 4 nieodpłatne konsultacje ze specjalistą.

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00, pod numerem telefonu: +48 518 014 959 (wypełnienie dokumentów: karty uczestnika oraz zgody RODO odbywa się bezpośrednio przed pierwszą wizytą).

Dodatkowe informacje na www.poradzimy.net

Szkoła

Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że uczeń eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi   arrow   Młodzież

Jeżeli rodzice mają trudności wychowawcze z dzieckiem eksperymentującym z substancjami psychoaktywnymi lub zagrożonym uzależnieniem behawioralnym   arrow   Rodzice

Rodzice

Dział Profilaktyki zaprasza Rodziców nastolatków eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi na bezpłatne warsztaty.

Jeżeli chciałbyś:

  • Nauczyć się motywować dziecko do tego, żeby ograniczało czas spędzany przed komputerem i wywiązywało się z obowiązków;
  • Dowiedzieć się, jak chronić swoje dziecko przed zagrożeniami tj. narkotyki, alkohol, złe towarzystwo;
  • Nauczyć się tak rozmawiać z nastolatkiem, żeby osiągnąć z nim porozumienie;
  • Nauczyć się jak rozpoznać sygnały świadczące o tym, że dziecko zaczęło eksperymentować z narkotykami.

Zapraszamy na spotkanie prowadzane przez specjalistkę terapii uzależnień. Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, a także podzielić się swoim doświadczeniem z innymi. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. W celu zapisania się do programu prosimy dzwonić do rejestracji Poradni Leczenia Uzależnień tel: 58 620-88-88

Młodzież

O programie FRED GOES NET

FRED GOES NET jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku  z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. FRED GOES NET to działanie wczesne, możliwie szybko po pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyczne i nie dopuścić do eskalacji używania narkotyków. FRED GOES NET to działanie krótkoterminowe i adekwatne. Jego forma ma być atrakcyjna i akceptowalna przez grupę docelową. Program zakłada, że używanie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem zaradczym. Składa się na nie rozmowa kwalifikacyjna oraz 8-godzinny cykl zajęć grupowych. Uczestnik ma możliwość spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej niż jego dotychczasowa perspektywy.

Adresaci programu:

Program jest kierowany do młodych osób w wieku od 14-21 roku życia, które eksperymentują z narkotykami, dopalaczami, lekami czy alkoholem, jak również do młodzieży wobec której istnieje podejrzenie, że eksperymentuje z tymi substancjami.

Co daje udział w FRED GOES NET?

Młoda osoba, która eksperymentuje z narkotykami bądź sięga po alkohol, dość szybko zaczyna doświadczać negatywnych konsekwencji: pojawiają się problemy z prawem, konflikty w domu, kłopoty w szkole. Udział w programie:

  • poszerza wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych;
  • pozwala krytycznie spojrzeć na własne używanie narkotyków;
  • wiąże się z pomyślnymi dla uczestnika korzyściami (np. możliwością umorzenia postępowania karnego, łagodniejszych działań dyscyplinarnych czy mniejszych sankcji w szkole).

Jak trafić do FRED GOES NET?

Kandydaci do programu mogą być kierowani z różnych instytucji (szkoła, sąd, prokuratura, policja czy straż miejska, itp.) i przez osoby prywatne (rodzice, opiekunowie prawni). Do programu można zgłosić się także samemu. W zależności od sytuacji młodej osoby skierowanie może mieć charakter dobrowolny lub opierać się na oficjalnym nakazie. To ostatnie nie oznacza umieszczania młodego człowieka w programie na siłę i wbrew niemu, ale wiąże się z dopilnowaniem jego uczestnictwa. Należy podkreślić, iż odpowiedzialność za samego siebie oznacza, że to od osoby zależy czy weźmie udział w programie FRED GOES NET. W celu zapisania się do programu prosimy dzwonić do Działu Profilaktyki OPiTU tel: 537 137 217