Zespół

 • Joanna Cichowlas – Kierownik Dziennego Oddziału
  psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Paula Hycnar
  psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • Aleksandra Werner
  mgr pedagogiki ze specjalizacją pedagogika społeczna, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Piotr Szypiorowski
  mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Osoby współpracujące z placówką w zakresie prowadzenia Dziennego Oddziału:

 • Joanna Paras – Strycel
  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień