Oferta

Poradnia internetowa o profilu profilaktycznym „Por@dzimy” jest inicjatywą Działu Profilaktyki, która powstała w odpowiedzi na potrzebę działań adresowanych do dzieci i młodzieży, ale także dorosłych i profesjonalistów.

Na stronie będziemy promować działalność Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ciekawe inicjatywy, artykuły, raporty badawcze

i wydarzenia.

Poradnia internetowa stwarza szansę na dodatkowy kanał komunikacji między specjalistami ds. profilaktyki a użytkownikami Internetu, który umożliwi szybszy i łatwiejszy dostęp do rzetelnych informacji na temat ryzyka uzależnień.

Dyżury ekspertów odbywają się trzy razy w tygodniu w wyznaczonych godzinach:

poniedziałek  godz. 13:00 – 15:00

środa  godz. 12:30 – 14: 30

piątek  godz. 13:00 – 15:00

Poradnia internetowa „Por@dzimy” działa na portalu społecznościowym pod adresem:

https://www.facebook.com/opitugdynia/

W celu znalezienia strony, należy wpisać w wyszukiwarkę hasło: „poradzimy”.

Dodatkowo zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem aplikacji Messenger oraz bezpośredniego adresu e-mail:  poradzimy@opitu.pl

Szkoła

Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że uczeń eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi   arrow   Młodzież

Jeżeli rodzice mają trudności wychowawcze z dzieckiem eksperymentującym z substancjami psychoaktywnymi lub zagrożonym uzależnieniem behawioralnym   arrow   Rodzice

Rodzice

Dział Profilaktyki zaprasza Rodziców nastolatków eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi na bezpłatne warsztaty.

Jeżeli chciałbyś:

  • Nauczyć się motywować dziecko do tego, żeby ograniczało czas spędzany przed komputerem i wywiązywało się z obowiązków;
  • Dowiedzieć się, jak chronić swoje dziecko przed zagrożeniami tj. narkotyki, alkohol, złe towarzystwo;
  • Nauczyć się tak rozmawiać z nastolatkiem, żeby osiągnąć z nim porozumienie;
  • Nauczyć się jak rozpoznać sygnały świadczące o tym, że dziecko zaczęło eksperymentować z narkotykami.

Zapraszamy na spotkanie prowadzane przez specjalistkę terapii uzależnień. Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, a także podzielić się swoim doświadczeniem z innymi. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. W celu zapisania się do programu prosimy dzwonić do rejestracji Poradni Leczenia Uzależnień tel: 58 620-88-88

Młodzież

O programie FRED GOES NET

FRED GOES NET jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku  z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. FRED GOES NET to działanie wczesne, możliwie szybko po pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyczne i nie dopuścić do eskalacji używania narkotyków. FRED GOES NET to działanie krótkoterminowe i adekwatne. Jego forma ma być atrakcyjna i akceptowalna przez grupę docelową. Program zakłada, że używanie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem zaradczym. Składa się na nie rozmowa kwalifikacyjna oraz 8-godzinny cykl zajęć grupowych. Uczestnik ma możliwość spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej niż jego dotychczasowa perspektywy.

Adresaci programu:

Program jest kierowany do młodych osób w wieku od 14-21 roku życia, które eksperymentują z narkotykami, dopalaczami, lekami czy alkoholem, jak również do młodzieży wobec której istnieje podejrzenie, że eksperymentuje z tymi substancjami.

Co daje udział w FRED GOES NET?

Młoda osoba, która eksperymentuje z narkotykami bądź sięga po alkohol, dość szybko zaczyna doświadczać negatywnych konsekwencji: pojawiają się problemy z prawem, konflikty w domu, kłopoty w szkole. Udział w programie:

  • poszerza wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych;
  • pozwala krytycznie spojrzeć na własne używanie narkotyków;
  • wiąże się z pomyślnymi dla uczestnika korzyściami (np. możliwością umorzenia postępowania karnego, łagodniejszych działań dyscyplinarnych czy mniejszych sankcji w szkole).

Jak trafić do FRED GOES NET?

Kandydaci do programu mogą być kierowani z różnych instytucji (szkoła, sąd, prokuratura, policja czy straż miejska, itp.) i przez osoby prywatne (rodzice, opiekunowie prawni). Do programu można zgłosić się także samemu. W zależności od sytuacji młodej osoby skierowanie może mieć charakter dobrowolny lub opierać się na oficjalnym nakazie. To ostatnie nie oznacza umieszczania młodego człowieka w programie na siłę i wbrew niemu, ale wiąże się z dopilnowaniem jego uczestnictwa. Należy podkreślić, iż odpowiedzialność za samego siebie oznacza, że to od osoby zależy czy weźmie udział w programie FRED GOES NET. W celu zapisania się do programu prosimy dzwonić do rejestracji Poradni Leczenia Uzależnień tel: 58 620-88-88

Instytucje

Dział w budowie ..