DROGA POMOCY

DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ PROBLEM ALKOHOLOWY

PIERWSZA WIZYTA OSOBY W NASZEJ PORADNI

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I MEDYCZNA

1 ETAP - JEDNA Z DWÓCH DRÓG PODSTAWOWEJ PRACY NAD UZALEŻNIENIEM
1

TERAPIA W SYSTEMIE
POPOŁUDNIOWYM
(20 tyg.)

zajęcia w grupie 1 raz w tygodniu
(grupy od 16.30, 3h)

psychoterapia indywidualna
1x w tygodniu

DZIENNY
ODDZIAŁ
(8 tyg.)

zajęcia w grupie codziennie
od pn do pt, w godzinach 8.30 – 14.30

konsultacje indywidualne
z psychoterapeutą

II ETAP TERAPII W SYSTEMIE POPOŁUDNIOWYM
2

psychoterapia indywidualna
1x w tygodniu

w tym etapie, po konsultacji z psychoterapeutą indywidualnym, pacjent może już korzystać
z weekendowych warsztatów tematycznych

ETAP POGŁĘBIONEJ PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ

Zajęcia w grupie zamkniętej,
max 12 osobowej

Sesje 1x w tygodniu przez
okres ok. 9 miesięcy

W trakcie grupy 5 obowiązkowych
maratonów weekendowych