DROGA POMOCY

DLA CZŁONKÓW RODZINY, W KTÓREJ JEST PROBLEM ALKOHOLOWY

PIERWSZA WIZYTA
OSOBY W NASZEJ
PORADNI

DIAGNOZA
PSYCHOLOGICZNA
I MEDYCZNA

TERAPIA DLA OSÓB
WPÓŁUZALEŻNIONYCH

zajęcie w grupie 1x w tygodniu
ok. 6 miesięcy
+
psychoterapia indywidualna
1x w tygodniu przez ok. 1 rok

TERAPIA DLA OSÓB
Z SYNDROMEM DDA

zajęcia grupowe 1x w tygodniu
ok. 5 miesięcy
+
psychotreapia indywidualna
1x w tygodniu przez ok. 1 rok

Możliwość kontynuowania terapii w grupie pogłębionej
(po uprzedniej konsultacji z psychoterapeutą indywidualnym i prowadzącym grupę pogłębioną)

ETAP POGŁĘBIONEJ PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ

Zajęcia w grupie zamkniętej
max 12 osobowej

Sesje 1x w tygodniu przez
okres ok. 9 miesięcy

W trakcie grupy 5 obowiązkowych
maratonów weekendowych