Zespół

 • Agnieszka Krupa – Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  mgr pedagogiki ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Robert Brylski
  mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Piotr Szypiorowski – Kierownik Dziennego Oddziału
  mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Izabela Haniewicz-Pawłowicka
  psychoterapeuta pschoanalityczny w trakcie procesu certyfikacji, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Monika Topolska
  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 • Aleksandra Werner
  mgr pedagogiki ze specjalizacją pedagogika społeczna, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 • Jarosław Wesołowski
  licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Agnieszka Kopczyńska-Stawicka
  lekarz specjalista psychiatra

Osoby współpracujące z placówką:

 • Jadwiga Elżbieta Łęcka
  certyfikowany instruktor terapii uzależnień, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Joanna Paras – Strycel
  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Magdalena Zmuda-Trzebiatowska
  mgr socjologii, psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie certyfikacji
 • Hanna Jaszczyk
  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Aneta Kołodziejczyk
  pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • Ewelina Kubera
  psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • Paweł Seroka
  mgr pedagogiki ze specjalizacją resocjalizacja, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Rejestracja

 • Grażyna Janiszewska
  rejestratorka
 • Małgorzata Piepke
  rejestratorka

Rejestracja jest pierwszym kontaktem osoby uzależnionej lub jej bliskich z naszą placówką. Dzięki wysokiemu standardowi usług (potwierdzonemu certyfikatem ISO) nasze rejestratorki oferują indywidualne podejście do każdego pacjenta pełne zrozumienia i profesjonalizmu.