Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 28 października 2016r. o wynikach konkursów
1) W konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała Pani  Anita Powała, ul.Morska 91/26, 81-222 Sopot. 2) W konkursie na wykonywanie...
Ogłoszenie o konkursach ofert z dnia 20 października 2016r.
ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzinnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin na rzecz  Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni: ogłoszenie – terapia rodzinna warunki...
Ogłoszenie z dnia 20 października 2016r. o wynikach konkursu
W konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej „Bezsilność wobec alkoholu” dla osób uzależnionych wygrała Pani Jolanta Pieczka-Flisińska  – ul. Kcyńska 7/35, Gdyni.
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 13 października 2016r.
ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej „Bezsilność wobec alkoholu” dla osób uzależnionych: ogłoszenie - grupa psychoterapeutyczna warunki szczegółowe – grupa psychoterapeutyczna