Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 07.08.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 07.08.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wymiarze 35 godzin tygodniowo ogłoszenie warunki...
Ogłoszenie z dnia 31.07.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 31.07.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (wraz z konsultacjami przed grupą oraz maratonami terapeutycznymi) oraz 1,75 godziny raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej...
Ogłoszenie z dnia 28.07.2020r. o wynikach konkursów
W konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień (2x 15 godz. tygodniowo) nie wpłynęła żadna oferta.   Konkurs ofert...
Ogłoszenie z dnia 17.07.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 17.07.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia...
Ogłoszenie z dnia 08.07.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 08.07.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  okresie od dnia podpisania umowy do...
Komunikat z dnia 12.06.2020r.
Szanowni pacjenci, od  dnia 15 czerwca 2020 roku praca na Dziennym Oddziale zostaje wznowiona.
Komunikat: telefon wsparcia
TELEFON WSPARCIA dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych oraz ich bliskich, niebędących stałymi pacjentami Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Mając na uwadze brak możliwości uzyskania bezpośredniej pomocy dla osób niebędących stałymi pacjentami Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, uruchamiamy Telefoniczne Wsparcie....
Komunikat z dnia 19.03.2020r.
W Ośrodku, dla pacjentów dotychczas korzystających z terapii w naszej placówce, istnieje możliwość uzyskania pomocy poprzez rozmowę telefoniczną lub inne narzędzia teleinformatyczne. Takie formy kontaktu są szczególnie wskazane w celu podtrzymania procesu zdrowienia i uzyskania wsparcia w trudnej sytuacji związanej...
Komunikat z dnia 18.03.2020r.
Szanowni Państwo W celu ułatwienia kontaktu z terapeutami Ośrodka na stronie internetowej podane są adresy mailowe do terapeutów, z których można korzystać w celu kontaktowania się z terapeutą. Dostępne będą również teleporady - prosimy obserwować komunikaty na stronie internetowej. O...
Komunikat dotyczący porad psychiatry
Szanowni pacjenci, Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i w trosce o Państwa bezpieczeństwo, od 17 marca 2020 roku do odwołania zostaje zmieniony sposób funkcjonowania Przychodni. Każdy pacjent wymagający kontynuacji leków zgłasza te potrzebę do rejestracji, następnie jest umawiany na wizytę telefoniczną. W...