Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup: dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, grupy psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych i/lub doświadczających przemocy, grupy psychoterapeutycznej „Zapobieganie nawrotom choroby” dla osób uzależnionych od alkoholu, w roku 2018.

 

Komisja postanawia:

1) przyjąć ofertę p. Hanny Jaszczyk ul. Korczaka 5B/3, 81-473 Gdynia na prowadzenie dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu

2) przyjąć ofertę p. Jadwigi Łęckiej, Praktyka Terapeutyczna ELJA, ul. gen. Orlicz – Dreszera 28 IV/5 81-261 Gdynia na prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych i/lub doświadczających przemocy

3) unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia grupy psychoterapeutycznej „Zapobieganie nawrotom choroby” dla osób uzależnionych od alkoholu, powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) szczegółowych warunków konkursu ofert „ nie wpłynęła żadna oferta”

« Powrót