Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup: grupy psychoedukacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie, grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie, w roku 2018

 

Komisja postanawia:

1) przyjąć ofertę p. Agnieszki Pileckiej ul.Jabłoniowa 19a/8 80-175 Gdańsk na prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie

2) unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie, powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) szczegółowych warunków konkursu ofert „ nie wpłynęła żadna oferta”

« Powrót