Wyniki konkursu ofert z dnia 19.12.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej „Grupa średniozaawansowana” dla osób uzależnionych od alkoholu, grupy terapeutycznej „Grupa wstępna I” dla osób uzależnionych od alkoholu,  grupy terapeutycznej „Grupa wstępna II” dla osób uzależnionych od alkoholu, grupy terapeutycznej dla bliskich osób uzależnionych oraz grupy terapeutycznej dla dorosłych osób, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:

Kategoria 1 Prowadzenie grupy terapeutycznej „Grupa średniozaawansowana” dla osób uzależnionych od alkoholu

– Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Kategoria 2 Prowadzenie grupy terapeutycznej „Grupa wstępna I” dla osób uzależnionych od alkoholu

– Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż odrzucił wszystkie oferty.

Kategoria 3 Prowadzenie grupy terapeutycznej „Grupa wstępna II” dla osób uzależnionych od alkoholu.

– Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż odrzucił wszystkie oferty.

Kategoria 4 Prowadzenie grupy terapeutycznej dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu

– wygrała oferta Pani Małgorzata Labudy prowadzącej działalność gospodarczą SENS I ZMIANA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I TERAPIA UZALEŻNIEŃ MAŁGORZATA LABUDA z siedzibą w Gdyni 81-614, ul. Nauczycielska 16B/14

Kategoria 5

Prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych osób, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym.

– wygrała oferta p. Aleksandry Mróz, prowadzącej działalność gospodarczą Aleksandra Mróz-Wykusz psychoterapia z siedzibą w Gdyni, ul. Modrzewiowa, nr 4c, lok. 8, 81-074 Gdynia

« Powrót