ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 27.08.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (wraz z konsultacjami przed grupą oraz maratonami terapeutycznymi) oraz 1,75 godziny raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej lub spotkanie uzgodnione z kierownikiem Poradni  poza godzinami zebrania dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2020 – 2021

 

ogłoszenie o konkursie

warunki szczegółowe

 

 

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

« Powrót