1. Konkurs ofert z dnia 13.01.2022r. na realizowanie zastępstw w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu grup terapeutycznych w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2022 roku:

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – brak ofert.

2. Konkurs ofert z dnia 13.01.2022r. na zastępstwa w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2022r.:

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – brak ofert.

« Powrót