Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup  dla osób uzależnionych od alkoholu w roku 2020, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni:

Konkurs wygrały następujące osoby

Kategoria  1

Prowadzenie dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu:

Hanna Jaszczyk prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Gdyni, ul. Janusz Korczaka 5B/3

Kategoria 2

Prowadzenie grupy psychoterapeutycznej „Bezsilność wobec alkoholu”:

Aneta Kołodziejczyk prowadząca działalność gospodarczą Aneta Kołodziejczyk z siedzibą w Zblewie 83-210, ul. Białachowska 8

Kategoria 3

Prowadzenie grupy psychoterapeutycznej „Wpływ picia na życie”:

Ewelina Kubera prowadząca firmę PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ EWELINA KUBERA z siedzibą w Gdyni przy ul. Sokoła 29/8, 81-603 Gdynia

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.:

Konkurs wygrał Pan Piotr Szypiorowski, prowadzący działalność gospodarczą PSYCHOTERAPIA – PROFILAKTYKA – SZKOLENIA Piotr Szypiorowski z siedzibą w Bolszewie 84-239,  ul. Nad Jazem 7 

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w tym dla pacjentów doświadczających przemocy w rodzinie w 2020r.:

Konkurs ofert wygrała Pani Hanna Jaszczyk prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Gdyni, ul. Janusz Korczaka 5B/3 

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r. :

Konkurs ofert wygrała Pani Aneta Kołodziejczyk prowadząca działalność gospodarczą Aneta Kołodziejczyk z siedzibą w Zblewie 83-210, ul. Białachowska 8 

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej,  w tym dla pacjentów chcących ograniczyć picie alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.:

Konkurs ofert wygrała Pan Piotr Szypiorowski prowadzący działalność gospodarczą PSYCHOTERAPIA – PROFILAKTYKA – SZKOLENIA Piotr Szypiorowski z siedzibą w Bolszewie 84-239, ul. Nad Jazem 7 

« Powrót