W konkursie ofert z dnia 13.05.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, w wymiarze 9 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień do dnia 31.12.2023r. wygrała Pani Małgorzata Paszkowska-Demidowska, prowadząca działalność gospodarczą Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna ANANDA Małgorzata Paszkowska-Demidowska, z siedzibą w Motyczu Leśnym 12, 21-030 Motycz.

W konkursie ofert z dnia 13.05.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 8 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień do dnia 31.12.2023r. wygrała Pani Dorota Kosińska, prowadząca działalność gospodarczą Dorota Kosińska, z siedzibą w Gdańsku, ul. Andrzeja Struga nr 6/11, 80-116 Gdańsk.

W konkursie ofert z dnia 13.05.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień do dnia 31.12.2023r. wygrała Pani Dorota Kosińska, prowadząca działalność gospodarczą Dorota Kosińska, z siedzibą w Gdańsku, ul. Andrzeja Struga nr 6/11, 80-116 Gdańsk.

 

« Powrót