Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021r. wygrała pani Aneta Kołodziejczyk  prowadząca działalność gospodarczą Aneta Kołodziejczyk z siedzibą w Zblewie 83-210, ul. Białachowska 8.

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób uzależnionych, w tym dla pacjentów z uzależnieniami mieszanymi (alkohol oraz inne substancje psychoaktywne), w wymiarze 14 godzin tygodniowo, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wygrała pani Izabella Haniewicz-Pawłowicka.

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób uzależnionych w wymiarze 15 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021r.: Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w roku 2021:

– dwóch grup terapeutycznych „Jak radzić sobie z głodem alkoholowym” oraz „Moje uzależnienie” dla osób uzależnionych od alkoholu – Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tej części konkursu na podstawie punktu 12. podpunkt 4) szczegółowych warunków konkursu ofert „kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu”.

– grupy terapeutycznej „Bezsilność wobec alkoholu” dla osób uzależnionych od alkoholu  wygrała pani Aneta Kołodziejczyk prowadząca działalność gospodarczą Aneta Kołodziejczyk z siedzibą w Zblewie 83-210, ul. Białachowska 8;

– grupy terapeutycznej „Wpływ picia na życie” dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień  wygrała pani Ewelina Kubera prowadząca firmę PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ EWELINA KUBERA z siedzibą w Gdyni przy ul. Sokoła 29/8, 81-603 Gdynia.

 

 

« Powrót