Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla DDA (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) dla pacjentów  Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni wygrała Pani Agnieszka Rejsler – Doroszewska ul. Obrońców Westerplatte 22/2, 83-000 Pruszcz Gdańsk.

« Powrót