Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

Komisja postanawia:

1) Kategoria 1 – przyjąć ofertę p.Justyny Kabza  ul. Władysława IV 1-5/IV/47  Gdynia 81-353

2) Kategoria 2 – unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) szczegółowych warunków konkursu ofert „ nie wpłynęła żadna oferta”

3) Kategoria 3 – przyjąć ofertę p.Anety Kołodziejczyk ul. Białachowska 8 83-210 Zblewo

« Powrót