Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i/lub grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w latach 2019 – 2021 wygrała : Pani Agnieszka Pilecka,  ul. Jabłoniowa 19A/8  80-175 Gdańsk

« Powrót