dot. konkursu ofert z dnia 12.04.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – nie wpłynęła żadna oferta.

« Powrót