W konkursie ofert z dnia 05.04.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin, w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrał Pan Grzegorz Dziedzic.

W konkursie ofert z dnia 06.04.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej „Grupa wstępna” dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała Pani Hanna Jaszczyk prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Gdyni, ul. Janusza Korczaka 5B/3.

« Powrót