Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie w 2020 roku:

Postanowiono unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż kwota złożonej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu.

 

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie w 2020 roku wygrała Pani Agnieszka Pilecka zam. ul. Jabłoniowa 19A/8,  80-175 Gdańsk

« Powrót