Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień poszukuje kandydatek/ kandydatów do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej dla osób z rodzin osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Wymagania:

osoba posiadająca certyfikat specjalisty terapii uzależnień* lub mająca status „osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień”, oraz posiadająca minimum  dwuletnie doświadczenie w pracy grupowej z osobami z rodzin osób uzależnionych

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019 poz.1285)

Czas realizacji: 3 godziny w tygodniu

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich ofert na adres: opitu@opitu.pl

Prosimy o dodanie klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

« Powrót