W konkursie ofert z dnia 07.11.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej „Grupa średniozaawansowana” dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień nie wpłynęła żadna oferta – Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

« Powrót