ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 15.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w wymiarze 12 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

ogłoszenie 12 h. Dz.O. 

warunki szczegółowe Dz.O 12 h.

 

ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 15.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w wymiarze 15,5 godziny tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.

ogłoszenie 15,5 h. Dz.O. 

warunki szczegółowe Dz.O. 15,5 h.

ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 15.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.

ogłoszenie 20 h. Dz.O. 

warunki szczegółowe Dz.O. 20 h.

 

 

« Powrót