Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy pogłębionej dla dorosłych osób z rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie, z doświadczeniem traumy w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała :  Pani Joanna Mielewczyk Psychoterapia i Profilaktyka Joanna Mielewczyk ul. Chełmońskiego 12/18,  80-303 Gdańsk

« Powrót