W konkursie ofert z dnia 28.09.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej „Grupa średniozaawansowana” dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień nie wpłynęła żadna oferta – Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej..

W konkursie ofert z dnia 05.10.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i/lub grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin w Poradni Leczenia Uzależnień, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała Pani Joanna Żuk, prowadząca działalność gospodarczą Psychoterapia – Joanna Żuk z siedzibą w Redzie, ul. Morska 4A/16, 84-240 Reda.

 

« Powrót