Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej „Grupa rozwoju i zapobiegania nawrotom” dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wygrała pani Aleksandra Mróz-Wykusz, ul. Modrzewiowa 4c/8, Gdynia.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała pani Ewelina Kubera prowadząca firmę PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ EWELINA KUBERA z siedzibą w Gdyni przy ul. Sokoła 29/8, 81-603 Gdynia

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej, w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień został unieważniony, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

« Powrót