W konkursie ofert z dnia 21.09.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia pogłębionej grupy terapeutycznej dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu (wraz z konsultacjami przed grupą oraz maratonami terapeutycznymi) wygrała Pani Anna Retman.

W konkursie ofert z dnia 20.09.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2022 roku wygrały następujące osoby:

GRUPA 1 „Radzenie sobie ze złością” dla kobiet, które są bliskimi osób uzależnionych, w tym  kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

Pani Jadwiga  Łęcka, ul. Gen.Orlicz – Dreszera 28 IV/5 81-261 Gdynia

GRUPA 2 „Poczucie własnej wartości” dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Pan Piotr Szypiorowski, prowadzący działalność gospodarczą PSYCHOTERAPIA – PROFILAKTYKA – SZKOLENIA Piotr Szypiorowski z siedzibą w Wejherowie 84-200,  ul. Zachodnia 18

GRUPA 3 „Wewnętrzne dziecko” dla bliskich osób uzależnionych oraz osób uzależnionych od alkoholu

Pani Magdalena Zmuda – Trzebiatowska, prowadząca działalność gospodarczą Pracownia Magdalena Zmuda – Trzebiatowska, ul. Rozewska 25-29/A4, 81-056 Gdynia

W  konkursie ofert z dnia 20.09.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej „Grupa średniozaawansowana” dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień nie wpłynęła żadna oferta – Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

« Powrót