Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii grupowej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 roku wygrała Pani Małgorzata Wojciechowska prowadząca działalność gospodarczą Psychoterapia i Terapia Uzależnień Małgorzata Wojciechowska z siedzibą w Gdyni 81-597, ul. Leopolda Staffa 3a/17

« Powrót