Ogłoszenie o konkursie ofert na przeprowadzenie maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2017 roku

ogłoszenie – pobierz
warunki szczegółowe – pobierz

Miejsce składania ofert:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. numer 10

Termin składania ofert: 25 stycznia 2017r. do godz. 10:30

Za termin  złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.

« Powrót