Zespół

Zarząd

 • Katarzyna Wiśniewska – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
  lekarz medycyny pracy, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, członek Gminnej Komisji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni, zajmuje się medycyną uzależnień
 • Agnieszka Nadratowska – Zastępca Dyrektora
  psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

 • Agnieszka Krupa – Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  mgr pedagogiki ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Robert Brylski
  mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Joanna Cichowlas
  psycholog z przygotowaniem pedagogicznym,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Izabela Haniewicz-Pawłowicka
  psychoterapeuta pschoanalityczny w trakcie procesu certyfikacji, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Paula Hycnar
 • psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • Paweł Seroka
  mgr pedagogiki ze specjalizacją resocjalizacja, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 • Monika Topolska
  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 • Aleksandra Werner
  mgr pedagogiki ze specjalizacją pedagogika społeczna, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 • Jarosław Wesołowski
  licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Piotr Szypiorowski
  mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Agnieszka Kopczyńska-Stawicka
  lekarz specjalista psychiatra

Osoby współpracujące z placówką:

 • Jadwiga Elżbieta Łęcka
  certyfikowany instruktor terapii uzależnień, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Joanna Paras -Strycel
  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Magdalena Zmuda-Trzebiatowska
  mgr socjologii, psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie certyfikacji
 • Hanna Jaszczyk
  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Iwona Zgondek-Stram

Rejestracja

 • Grażyna Janiszewska
  rejestratorka
 • Małgorzata Piepke
  rejestratorka

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 • Joanna Cichowlas – Kierownik Dziennego Oddziału
  psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Aleksandra Werner
  mgr pedagogiki ze specjalizacją pedagogika społeczna, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • Piotr Szypiorowski
  mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Osoby współpracujące z placówką w zakresie prowadzenia Dziennego Oddziału:

 • Joanna Paras – Strycel
  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Poradnia Leczenia Uzależnień

 • Maciej Daukszewicz – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 • Anna Kleczewska – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychotraumatolog w procesie certyfikacji
 • Agnieszka Nadratowska – Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień, Zastępca Dyrektora OPiTU,
  psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 • Agnieszka Pilecka – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 • Anita Powała  pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychotraumatolog w procesie certyfikacji
 • Martyna Urbańska – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 • Małgorzata Wojciechowska – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji

Osoby współpracujące z placówką

 • Magdalena Jaroch-Lidzbarska
  pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Rejestracja

 • Alicja Stępień
  rejestratorka
 • Ewa Maćkowiak – Miszke
  rejestratorka

Rejestracja jest pierwszym kontaktem osoby uzależnionej lub jej bliskich z naszą placówką. Dzięki wysokiemu standardowi usług (potwierdzonemu certyfikatem ISO) nasze rejestratorki oferują indywidualne podejście do każdego pacjenta pełne zrozumienia i profesjonalizmu.


Dział Profilaktyki

 • Patrycja Faliszek pedagog, specjalista terapii uzależnień i absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie
 • Kamila Witkiewicz pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 • Julia Łagodzińska psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy rodzin w trakcie procesu certyfikacji, mediator. Absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego
 • Aleksandra Dymowska psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, doktorantka, ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej
 • Piotr Prósinowski pedagog, doktorant w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, autor artykułów naukowych dotyczących kultury cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo