Prelegenci

prof.  Bogdan De Barbaro

psychiatra, psychoterapeuta, kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Editorial Advisory Board pisma „Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes”, były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, autor i współautor publikacji z zakresu psychoterapii, terapii schizofrenii i terapii rodzin, między innymi „Schizofrenia w rodzinie”, „Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii”, „I jak tu się dogadać”.

dr Tomasz Głowik

psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor PARPA, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej.

dr Ireneusz Kaczmarczyk

psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień i superwizor PARPA, superwizor grupowego treningu PTP, wykładowca akademicki, nauczyciel warsztatu w szkołach psychoterapii, redaktor naczelny pisma „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, autor badań i publikacji dotyczących kryzysów osób uzależnionych, monografii pt. „Wspólnota AA w Polsce – alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć”.

dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska

psychoterapeutka, superwizorka w dziedzinie terapii uzależnień, publicystka i autorka książek, m.in. „Sekrety kobiet”, „Podnieś głowę”, „W zgodzie ze sobą”, „Buty szczęścia”, „Rak duszy: o alkoholizmie, Bo jesteś człowiekiem: żyć z depresją, ale nie w depresji”, „Dobra pamięć, zła pamięć”. Przez ok. 30 lat pracowała w Ośrodku Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii  w Warszawie.  Od ponad dwudziestu lat w Fundacji Batorego kieruje szkoleniem specjalistów terapii uzależnień w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Współpracuje również ze środowiskami polonijnymi w zakresie pomocy psychologicznej. Laureatka Medalu św. Jerzego, Nagrody Teofrasta oraz wyróżnień państwowych.

 Piotr Miszewski

certyfikowany superwizor, psychoterapeuta oraz członek Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, psychoterapeuta, superwizor treningu psychologicznego, członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek International Society of Transference-Focused Psychotherapy, uczestnik 4-letniego szkolenia: „Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu” organizowanego przez Borderline Personality Institute prof. Otto Kernberga w Nowym Jorku. Współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego od 1999 roku. Praktykę zawodową rozpoczął w 1993 roku.

Magdalena Jaroch-Lidzbarska

pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, pracuje z pacjentami uzależnionymi behawioralnie i ich rodzinami w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Wejherowie i Gdańsku.

Anita Powała

pedagog społeczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychotraumatolog w trakcie certyfikacji, od 2010 roku w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień prowadzi terapię indywidualną osób uzależnionych od substancji i od czynności, a także z ich rodzinami, współpracuje z placówkami terapeutycznymi w Gdyni i Wejherowie.