Zespół

Agnieszka Nadratowska – Zastępca Dyrektora, psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Paweł Kaczyński – Kierownik Działu Profilaktyki OPiTU – psycholog, statystyk, absolwent psychologii przywództwa Uniwersytetu SWPS. Posiada 10-letnie doświadczenie w globalnej agencji badawczej. Zarządzał zróżnicowanymi strukturami na styku działów operacyjnych i komercyjnych. Posiada także wieloletnie doświadczenie trenerskie.

Piotr Prósinowski – specjalista ds. profilaktyki – pedagog, doktorant w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, autor artykułów naukowych dotyczących kultury cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo, współautor książki “Cyfrowa miłość. Romanse w grach wideo”. Do jego zainteresowań zaliczają się także literatura dziecięca i młodzieżowa, jak i wykorzystanie dramy w zajęciach z młodzieżą

Ewa Wiśniewska – specjalista ds. profilaktyki – psycholog, psychoterapeuta systemowy rodzin w trakcie procesu certyfikacji, mediator. Realizator rekomendowanego programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, również części dla nastolatków oraz “rodzeństwo bez rywalizacji”. Doświadczenie profilaktyczne zdobywała pracując w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Natalia Paderewska – specjalista ds. profilaktyki – pedagog, specjalista terapii uzależnień, partyworker. Działania profilaktyczne wdraża także poprzez działalność w Fundacji Czyste Dźwięki.

Luiza Sendal – specjalista ds. profilaktyki – psycholog, trener. Prowadzi również warsztaty i szkolenia‍ dotyczące odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych razem z Fundacją Dbam o Mój Zasięg. Czynnie współpracuje z Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdyni.