Zespół

Agnieszka Nadratowska – Zastępca Dyrektora, psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Kamila Witkiewicz – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończyła szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej oraz szkolenie dotyczące pracy z osobami uzależnionymi od komputera i Internetu. Od 2011 roku prowadzi rekomendowany program wczesnej interwencji profilaktycznej „Fred goes net”. Doświadczenie w dziedzinie profilaktyki zdobywała pracując w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

Patrycja Faliszek – pedagog, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Jest współtwórcą oraz koordynatorem warsztatów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, które realizuje od 2010 roku wraz z zespołem Fundacji Czyste Dźwięki

Julia Łagodzińskapsycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy rodzin w trakcie procesu certyfikacji, mediator. Absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Doświadczenie profilaktyczne zdobywała pracując w świetlicy socjoterapeutycznej „Mrowisko” w ramach stowarzyszenia „Monar” w Gdyni

Aleksandra Dymowska – psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej. Doświadczenie w pracy profilaktycznej zdobywała jako pedagog szkolny i psycholog w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego oraz w środowiskowym domu samopomocy dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi