Zespół

Agnieszka Nadratowska – Zastępca Dyrektora, psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Anna Rejkowska–Olszewska – Kierownik Działu Profilaktyki OPiTU- pedagożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, ukończyła studium terapii depresji i inne dłuższe formy szkoleniowe w zakresie ochrony zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe. Realizatorka programów rekomendowanych przez IPIN, PARPA i KBPN. Od 20 lat pracuje w obszarze promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień.

Piotr Prósinowski – specjalista ds. profilaktyki – pedagog, doktorant w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, autor artykułów naukowych dotyczących kultury cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo, współautor książki “Cyfrowa miłość. Romanse w grach wideo”. Do jego zainteresowań zaliczają się także literatura dziecięca i młodzieżowa, jak i wykorzystanie dramy w zajęciach z młodzieżą

Ewa Wiśniewska – specjalista ds. profilaktyki – psycholog, psychoterapeuta systemowy rodzin w trakcie procesu certyfikacji, mediator. Realizator rekomendowanego programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, również części dla nastolatków oraz “Rodzeństwo bez rywalizacji”. Doświadczenie profilaktyczne zdobywała pracując w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Natalia Paderewska – specjalista ds. profilaktyki – pedagog, specjalista terapii uzależnień, partyworker. Działania profilaktyczne wdraża także poprzez działalność w Fundacji Czyste Dźwięki.

Luiza Sendal-Jagusiak – specjalista ds. profilaktyki – psycholog z wykształcenia i pasji. Zajmuje się głównie tematyką uzależnień behawioralnych i współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych: stresem, przeciążeniem informacyjnym i cyfryzacją w relacjach społecznych.

Małgorzata Woźna – specjalista ds. profilaktyki – psycholog pracujący w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz terapii koherencji. Posiada również doświadczenie z obszaru wspierania rodziców i opiekunów w rozwoju kompetencji wychowawczych.