Zespół

Agnieszka Nadratowska – Zastępca Dyrektora, psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Kamila Witkiewicz – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończyła szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej oraz szkolenie dotyczące pracy z osobami uzależnionymi od komputera i Internetu. Od 2011 roku prowadzi rekomendowany program wczesnej interwencji profilaktycznej „Fred goes net”. Doświadczenie w dziedzinie profilaktyki zdobywała pracując w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

Patrycja Faliszek – pedagog, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Jest współtwórcą oraz koordynatorem warsztatów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, które realizuje od 2010 roku wraz z zespołem Fundacji Czyste Dźwięki

Julia Łagodzińskapsycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy rodzin w trakcie procesu certyfikacji, mediator. Absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Doświadczenie profilaktyczne zdobywała pracując w świetlicy socjoterapeutycznej „Mrowisko” w ramach stowarzyszenia „Monar” w Gdyni

Aleksandra Dymowska – psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, doktorantka, ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej. Doświadczenie w pracy profilaktycznej zdobywała jako pedagog szkolny i psycholog w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego oraz w środowiskowym domu samopomocy dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Piotr Prósinowski – pedagog, doktorant w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, autor artykułów naukowych dotyczących kultury cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo. Do jego zainteresowań zaliczają się także literatura dziecięca i młodzieżowa, jak i wykorzystanie dramy w zajęciach z młodzieżą

Ewa Wiśniewska – psycholog, psychoterapeuta systemowy rodzin w trakcie procesu certyfikacji, mediator. Realizator rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, również części dla nastolatków oraz „rodzeństwo bez rywalizacji”. Doświadczenie profilaktyczne zdobywała pracując w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Natalia Paderewska – pedagog, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, doktorantka w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, partyworker. Działania profilaktyczne wdraża także poprzez działalność w Fundacji Czyste Dźwięki.