Zespół

Agnieszka Nadratowska – Zastępca Dyrektora, psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Aleksandra Dymowska – Kierownik Działu Profilaktyki OPiTU – psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, doktorantka, ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej. Doświadczenie w pracy profilaktycznej zdobywała jako pedagog szkolny i psycholog w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego oraz w środowiskowym domu samopomocy dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Piotr Prósinowski – specjalista ds. profilaktyki – pedagog, doktorant w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, autor artykułów naukowych dotyczących kultury cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo, współautor książki „Cyfrowa miłość. Romanse w grach wideo”. Do jego zainteresowań zaliczają się także literatura dziecięca i młodzieżowa, jak i wykorzystanie dramy w zajęciach z młodzieżą

Ewa Wiśniewska – specjalista ds. profilaktyki – psycholog, psychoterapeuta systemowy rodzin w trakcie procesu certyfikacji, mediator. Realizator rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, również części dla nastolatków oraz „rodzeństwo bez rywalizacji”. Doświadczenie profilaktyczne zdobywała pracując w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Natalia Paderewska – specjalista ds. profilaktyki – pedagog, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji, doktorantka w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, partyworker. Działania profilaktyczne wdraża także poprzez działalność w Fundacji Czyste Dźwięki.

Luiza Sendal – specjalista ds. profilaktyki – psycholog, trener. Prowadzi również warsztaty i szkolenia‍ dotyczące odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych razem z Fundacją Dbam o Mój Zasięg. Czynnie współpracuje z Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdyni.