Poradnie i dzienny oddział

Zadania realizowane przez OPiTU są współfinansowane przez Gminę Gdynia.

gdynia kulturalna.cdr

Kierownik Dziennego Oddziału – ALEKSANDRA WERNER  (kontakt awerner@opitu.pl)

Mgr pedagogiki ze specjalizacją pedagogika społeczna, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Zespół Dziennego Oddziału:

JOANNA CICHOWLAS – Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

MARIUSZ SADOWSKI – Mgr socjologii, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji.

JOANNA PARAS – Psycholog,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Rozwija się w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej.

Psychoterapia odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 14.30 i trwa 8 tygodni.

Czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia wynosi od 1 do 7 dni.

Przygotowujemy pacjentów do kontynuowania terapii w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu wykonuje następujące zadania:

 1. Diagnozowanie:
  • zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych,
  • zaburzeń nawyków i popędów,
 2. Diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób:
  • spożywających alkohol lub używających innych substancji psychoaktywnych,
  • z zaburzeniami nawyków i popędów,
 3. Realizację programów psychoterapii dla:
  • osób uzależnionych od alkoholu,
  • osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
  • osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
  • członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania substancji psychoaktywnych,
  • członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
 4. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla pozostających w programie terapii:
  • osób uzależnionych od alkoholu,
  • osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
  • osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
  • członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania substancji psychoaktywnych,
  • członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
 5. Prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin:
  • dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
  • członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
 6. Przygotowanie pacjenta do kontynuowania terapii w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradni leczenia uzależnień.