ZMIENNOŚĆ NASTOLATKÓW – JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ?
WARSZTATY SKIEROWANE DLA RODZICÓW DZIECI EKSPERYMENTUJĄCYCH Z SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI I/LUB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM BEHAWIORALNYM

Jest to program dedykowany rodzicom nastolatków, którzy potrzebują wsparcia w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem.

Wejście w okres nastoletni wywołuje różnego typu zmiany w zachowaniu i myśleniu młodej osoby. Funkcjonowanie w rodzinie również podlega zmianom, co jest odczuwalne przez wszystkich członków rodziny, a w szczególności przez rodziców. Jest to czas wielu wyzwań, które mogą wywołać trudności wychowawcze.

Cykl warsztatów podnosi kompetencje komunikacyjne uczestników, zwiększa ich umiejętności stawiania oraz utrzymywania granic i zasad, daje poczucie wpływu na życie nastolatka, podnosi wiedzę z zakresu różnego rodzaju uzależnień. Warsztaty prowadzone są w atmosferze otwartej dyskusji z zachowaniem zasad poufności.

Poniżej zamieszczamy przykładowe tematy warsztatów:

1. Wprowadzenie do zajęć, integracja.
2. Granice.
3. Uczucia.
4. Komunikacja.
5. Zachęcanie do współpracy.
6. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
7. Objawy i fazy uzależnienia.
8. Uzależnienia behawioralne.
9. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
10. Ustalanie z dzieckiem zasad abstynencji. Konsekwencje. Podsumowanie.

Program „Zmienność nastolatków – jak sobie z nią radzić?” jest cyklem cotygodniowych 10 spotkań warsztatowych, trwających po 2 godziny każde. Ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty są prowadzone przez specjalistę ds. profilaktyki.

ZAPISY NA KONSULTACJE KWALIFIKUJĄCE DO PROGRAMU
Telefon: 537 137 217
E-mail: poradzimy@opitu.pl

« Powrót