O programie FRED GOES NET:

FRED GOES NET jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Adresaci programu:

Program jest kierowany do młodych osób w wieku od 13-19 roku życia, które eksperymentują z narkotykami, dopalaczami, lekami czy alkoholem, jak również do młodzieży wobec której istnieje podejrzenie, że eksperymentuje z tymi substancjami.
Na program składa się rozmowa kwalifikacyjna oraz 8-godzinny cykl zajęć grupowych.

Co daje udział w FRED GOES NET?

Młoda osoba, która eksperymentuje z narkotykami bądź sięga po alkohol, dość szybko zaczyna doświadczać negatywnych konsekwencji: pojawiają się problemy z prawem, konflikty w domu, kłopoty w szkole. Udział w programie:

  • poszerza wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych;
  • pozwala krytycznie spojrzeć na własne używanie narkotyków;
  • wiąże się z pomyślnymi dla uczestnika korzyściami (np. możliwością umorzenia postępowania karnego,
  • łagodniejszych działań dyscyplinarnych czy mniejszych sankcji w szkole).

Jak trafić do FRED GOES NET?

W celu zapisania się do programu prosimy o kontakt telefoniczny:
Od 8 do 14: Dział Profilaktyki OPiTU – 537 137 217
Od 14 do 19: Poradnia Leczenia Uzależnień – 58 620-88-88

Terminy spotkań:

W pierwszej kolejności odbywają się indywidualne spotkania z potencjalnymi uczestnikami. Terminy konsultacji to: 23.10 (wtorek) w godz. 14-19, 30.10 (wtorek) w godz. 14-19.
Po potwierdzeniu grupy uczestników, następują spotkania warsztatowe, będące główną częścią FRED GOES NET. Terminy spotkań: 15.11 (czwartek) w godz 16-19, 16.11 (piątek) w godz 16-18, 22.11 (czwartek) w godz 16-19. W celu otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w programie, trzeba uczestniczyć we wszystkich spotkaniach warsztatowych.

« Powrót