Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 29 sierpnia 2018r. – o wynikach konkursu
Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla DDA (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi). Komisja postanawia: Unieważnić postępowanie  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia grupy psychoterapeutycznej...
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 21.08.2018r
  na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików wraz z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi ogłoszenie warunki konkursu   Miejsce składania ofert:Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok....
Ogłoszenie z dnia 14 sierpnia 2018r. – o wynikach konkursu
Decyzja w sprawie konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla DDA (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi). Komisja postanawia: Unieważnić postępowanie  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące prowadzenia grupy psychoterapeutycznej...
Ogłoszenie z dnia 14 sierpnia 2018r. – o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) wygrał: Paweł Seroka,   ul. Kartuska 39/3, 80-141 Gdańsk
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 03.08.2018r
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi       ogłoszenie warunki konkursu   Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2A,...
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 03.08.2018r.
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla DDA wraz z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi       ogłoszenie warunki konkursu   Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia,...
Ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2018r. – o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy postrehabilitacyjnej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie wygrała : Docere Magdalena Jaroch – Lidzbarska, ul.Rozewska 34/20, 81-055 Gdynia
Ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2018r. – o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii grupowej dla  dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin wygrała : Pani Małgorzata Wojciechowska, ul. Leopolda Staffa 3a/17, 81-597 ...
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 20.06.2018r.
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii grupowej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin ogłoszenie o konkursie szczegółowe warunki konkursu     Miejsce składania ofert:...
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 20.06.2018r.
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy postrehabilitacyjnej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie   warunki szczegółowe konkursu ogłoszenie o konkursie ofert     Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul....