Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 26.11.2021r. o konkursie ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 26.11.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień ogłoszenie warunki szczegółowe konkursu   Miejsce składania...
Ogłoszenie z dnia 24.11.2021r. o unieważnieniu postępowania
dot. konkursu ofert z dnia 17.11.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o...
Ogłoszenie z dnia 17.11.2021r. o konkursie ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 17.11.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień ogłoszenie warunki szczegółowe konkursu   Miejsce składania...
Ogłoszenie z dnia 17.11.2021r. o unieważnieniu postępowania
dot. konkursu ofert z dnia 10.11.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o...
Ogłoszenie z dnia 10.11.2021r. o konkursie ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 10.11.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. ogłoszenie warunki szczegółowe konkursu   Miejsce składania...
Ogłoszenie z dnia 06.10.2021r. o wynikach konkursu
Konkurs ofert z dnia 23.09.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej „Bezsilność wobec alkoholu”  dla osób uzależnionych od alkoholu oraz 1,75 godziny raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i...
Ogłoszenie z dnia 23.09.2021r. o konkursie ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 23.09.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej „Bezsilność wobec alkoholu”  dla osób uzależnionych od alkoholu oraz 1,75 godziny raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej, w Poradni Terapii Uzależnienia od...
Ogłoszenie z dnia 23.09.2021r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert z dnia 13.09.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała Pani Małgorzata Wojciechowska...
Ogłoszenie z dnia 13.09.2021r. o konkursach ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 13.09.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień. ogłoszenie warunki...
Ogłoszenie z dnia 07.09.2021r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2022r....