Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 03.08.2018r.
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla DDA wraz z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi       ogłoszenie warunki konkursu   Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia,...
Ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2018r. – o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy postrehabilitacyjnej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie wygrała : Docere Magdalena Jaroch – Lidzbarska, ul.Rozewska 34/20, 81-055 Gdynia
Ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2018r. – o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii grupowej dla  dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin wygrała : Pani Małgorzata Wojciechowska, ul. Leopolda Staffa 3a/17, 81-597 ...
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 20.06.2018r.
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii grupowej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin ogłoszenie o konkursie szczegółowe warunki konkursu     Miejsce składania ofert:...
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 20.06.2018r.
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy postrehabilitacyjnej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie   warunki szczegółowe konkursu ogłoszenie o konkursie ofert     Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul....
Tydzień Profilaktyki
W Gdyni w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, wynikającej z funkcjonowania koalicji na rzecz gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom (Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym) w terminie od 8 do 15 czerwca 2018 roku...
Ogłoszenie z dnia 24 maja 2018r. – o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin wygrała : Pani Martyna Urbańska - Psychoedukacja i Terapia Uzależnień Martyna Urbańska  ul....
Ogłoszenie o konkursie z dnia 16.05.2018r.
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla dorosłych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz dorosłych członków ich rodzin warunki konkursu ogłoszenie konkursu   Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul....
Ogłoszenie z dnia 16.03.2018r. o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzinnej dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin w 2018r. wygrała Pani Małgorzata Wojciechowska, ul. Leopolda Staffa 3a/17, 81-597  Gdynia.  
Ogłoszenie z dnia 16 marca 2018r. o wynikach konkursu
Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów, Dorosłych Dzieci z Rodzin Alkoholowych w 2018r.  wygrała:   Pani Izabela Maluga - Lach, Ośrodek Terapii Indywidualnej, Grupowej, Par i Rodzin Izabela Maluga - Lach ul. Bp.Dominika 3/13, 81-402...