Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 13.01.2022r. o konkursach ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 13.01.2022r. na realizowanie zastępstw w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu grup terapeutycznych w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2022 roku ogłoszenie warunki szczegółowe...
Ogłoszenie z dnia 07.01.2022r. o konkursie ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 07.01.2022r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia konsultacji oraz terapii indywidualnej i/lub terapii grupowej na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w ramach Programu Ograniczania Picia w 2022 roku ogłoszenie warunki szczegółowe konkursu ...
Ogłoszenie z dnia 07.01.2022r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert z dnia 20.12.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, wygrała Pani Małgorzata Paszkowska-Demidowska, prowadząca działalność gospodarczą Pracownia...
Ogłoszenie z dnia 04.01.2022r. o wynikach konkursów
Konkursy ofert z dnia 17.12.2021r. wygrały następujące osoby: 1. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzinnej dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin w Poradni Leczenia Uzależnień w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  latach 2022-2023 - Pani Małgorzata...
Ogłoszenie z dnia 23.12.2021r. o konkursie ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 23.12.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej dla DDA oraz 1,75 godziny raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka...
Ogłoszenie z dnia 21.12.2021r. o konkursie ofert
Ogłoszenie  o konkursie ofert z dnia 21.12.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i/lub terapii grupowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i / lub uzależnionych behawioralnie oraz członków ich rodzin, w wymiarze 15 godzin tygodniowo, w...
Ogłoszenie z dnia 21.12.2021r. o unieważnieniu części postępowania
dot. konkursu ofert z dnia 17.12.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w 2022 roku: – grupy terapeutycznej „Grupa rozwoju i zapobiegania nawrotom” dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie – grupy terapeutycznej dla rodzin osób uzależnionych...
Ogłoszenie z dnia 20.12.2021r. o konkursie ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 20.12.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień ogłoszenie warunki szczegółowe konkursu   Miejsce...
Ogłoszenie z dnia 17.12.2021r. o konkursach ofert
Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 17.12.2021r. na: 1. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii rodzinnej dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin w Poradni Leczenia Uzależnień w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  latach 2022-2023. ogłoszenie 1,5 h....
Ogłoszenie z dnia 09.12.2021r. o unieważnieniu postępowania
dot. konkursu ofert z dnia 26.11.2021r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o...