Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 27.12.2019r. o wynikach konkursu
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień został unieważniony, powołując się na punkt 12.1 podpunkt 1) nie wpłynęła żadna...
Ogłoszenie z dnia 23.12.2019r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup  dla osób uzależnionych od alkoholu w roku 2020, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni: Konkurs wygrały następujące osoby Kategoria  1 Prowadzenie dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych...
Ogłoszenie z dnia 18.12.2019r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie w 2020 roku: Postanowiono unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż kwota złożonej oferty...
Ogłoszenie z dnia 16.12.2019r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 16.12.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  okresie od dnia podpisania umowy do...
Ogłoszenie z dnia 11.12.2019r. o konkursach ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 11.12.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w roku 2020: - dwóch grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, - grupy psychoterapeutycznej „Bezsilność wobec alkoholu” dla osób uzależnionych od alkoholu, - grupy psychoterapeutycznej...
Ogłoszenie z dnia 09.12.2019r. o konkursach ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 09.12.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie w 2020 roku ogłoszenie warunki szczegółowe grupa psychoedukacyjna dla rodzin 2020     ogłoszenie...
Ogłoszenie z dnia 05.11.2019r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia  grupy pogłębionej dla osób współuzależnionych i / lub uwikłanych w przemoc w związku z problemem uzależnień w rodzinie wraz z prowadzeniem maratonów wygrała Pani Jadwiga Łęcka  - Praktyka Terapeutyczna Jadwiga Łęcka, ul....
Ogłoszenie z dnia 24.10.2019r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 24.10.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy pogłębionej dla osób współuzależnionych i/lub uwikłanych w przemoc w związku z  problemem uzależnień w rodzinie ogłoszenie warunki szczegółowe konkursu Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i...
XI Seminarium OPiTU dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych
Mamy przyjemność zaprosić wszystkich gdyńskich wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na XI Seminarium Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień pt. "#Młodość #Kryzys" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. Podczas tegorocznej edycji w głównej mierze skupimy się na tematyce...
Ogłoszenie z dnia 22.10.2019r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 22.10.2019r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2019-2020 ogłoszenie warunki szczegółowe   Miejsce składania ofert: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Reja 2A, 81-441...