Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 05.01.2021r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w roku 2021 grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie – przeprowadzenia 1 edycji – 10 sesji jeden raz w tygodniu - Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie...
Ogłoszenie z dnia 28.12.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 28.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej  dla DDA oraz 1,75 godziny raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka...
Ogłoszenie z dnia 28.12.2020r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w roku 2021 dwóch grup terapeutycznych „Jak radzić sobie z głodem alkoholowym” oraz „Moje uzależnienie” dla osób uzależnionych od alkoholu, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka...
Ogłoszenie z dnia 22.12.2020r. o wynikach konkursów
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia...
Ogłoszenie z dnia 21.12.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 21.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w roku 2021 grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie – przeprowadzenia 1 edycji – 10 sesji jeden raz w tygodniu ogłoszenie...
Ogłoszenie z dnia 18.12.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 18.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia w roku 2021 dwóch grup terapeutycznych „Jak radzić sobie z głodem alkoholowym” oraz „Moje uzależnienie” dla osób uzależnionych od alkoholu, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu...
Ogłoszenie z dnia 16.12.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 16.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób uzależnionych w wymiarze 15 godzin tygodniowo, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, dla...
Ogłoszenie z dnia 15.12.2020r. o konkursach ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 15.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w wymiarze 12 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od dnia podpisania umowy...
Ogłoszenie z dnia 15.12.2020r. o unieważnieniu części postępowań z dnia 14.12.2020r.
dot. konkursów na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w wymiarze 12 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.    ...
Ogłoszenie z dnia 14.12.2020r. o konkursach ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 14.12.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w wymiarze 12 godzin tygodniowo, w zakresie prowadzenia psychoterapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w okresie od dnia podpisania umowy...