Ogłoszenia

Grupa Family Connections
Family Connections – bezpłatny program warsztatów psychoedukacyjnych dla bliskich osób z chwiejnością emocjonalną lub borderline. Kiedy bliska osoba cierpi na zaburzenie osobowości z pogranicza (BPD), cierpi także rodzina i otoczenie. Dzieje się tak dlatego, że w BPD mogą występować intensywne...
Ogłoszenie z dnia 11.09.2020r. o wynikach konkursu
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wymiarze 33 godzin tygodniowo wygrała pani  Ewa Kremplewska.
Ogłoszenie z dnia 07.09.2020r. o wynikach konkursu
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (z konsultacjami przed grupą i maratonami terapeutycznymi) dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała pani  Izabela Maluga – Lach prowadząca działalność gospodarczą Ośrodek...
Ogłoszenie z dnia 02.09.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 02.09.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wymiarze 33 godzin tygodniowo ogłoszenie warunki...
Ogłoszenie z dnia 27.08.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 27.08.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (wraz z konsultacjami przed grupą oraz maratonami terapeutycznymi) oraz 1,75 godziny raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej...
Ogłoszenie z dnia 18.08.2020r. o wynikach konkursu
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień wygrała pani  Arleta Kruszyńska , GABINET PSYCHOTERAPI Arleta Kruszyńska.
Ogłoszenie z dnia 11.08.2020r. o wynikach konkursu
W konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (wraz z konsultacjami przed grupą oraz maratonami terapeutycznymi) nie wpłynęła żadna oferta.
Ogłoszenie z dnia 07.08.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 07.08.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wymiarze 35 godzin tygodniowo ogłoszenie warunki...
Ogłoszenie z dnia 31.07.2020r. o konkursie ofert
ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 31.07.2020r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoterapeutycznej pogłębionej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (wraz z konsultacjami przed grupą oraz maratonami terapeutycznymi) oraz 1,75 godziny raz w miesiącu udział w zebraniu kadry terapeutycznej...
Ogłoszenie z dnia 28.07.2020r. o wynikach konkursów
W konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej  i/lub grupowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień (2x 15 godz. tygodniowo) nie wpłynęła żadna oferta.   Konkurs ofert...